Kommuner som toppar listorna

Faktorer som pedagogisk kvalitet, tillgång till resurser, trygghet och trivsel, elevresultat samt samarbete med föräldrar och samhället avgör om en kommun har bra skolor. Det handlar om att ha kvalificerade och engagerade lärare, tillgång till moderna resurser, en trygg och inkluderande miljö, goda akademiska resultat och ett effektivt samarbete med föräldrar och samhället för att skapa en högkvalitativ lärandemiljö. Här nedan är kommuner som erbjuder en bra skola till sina invånare.