Kommuner som toppar listorna

Vill du bosätta dig i en kommun med ett starkt näringsliv? Kanske vill du klättra på karriärstegen eller starta eget företag – oavsett kan de här kommunerna hjälpa dig nå dina karriärsmål.

En regions styrka inom näringslivet kan bedömas genom flera olika indikatorer som tillsammans ger en bild av det lokala näringslivets hälsa och potential för tillväxt. Att vara placerad i företagsklimatrankningen visar var regionen står i förhållande till andra när det gäller att vara affärsvänlig. En hög nyföretagartakt indikerar en miljö som uppmuntrar och stöder nya initiativ och företag. Andelen företagare ger oss en direkt indikation på hur mycket entreprenörskap som frodas i regionen. Nöjdheten bland lokala företagare, som mäts genom NKI för företagsklimatet, är en viktig måttstock på de stödtjänster och infrastruktur som finns till företagens förfogande. Tillsammans ger dessa faktorer oss en komplett bild av styrkan inom näringslivet i en region.