Kommuner som toppar listorna

En trygg kommun är mer än bara platser och byggnader – det är en känsla av säkerhet och välbefinnande som genomsyrar varje del av samhället. I en trygg kommun känner invånarna sig skyddade och respekterade, och de har tillgång till resurser och stöd för att hantera alla utmaningar som kan uppstå. I en trygg kommun prioriteras också förebyggande åtgärder för att minska risken för brott, olyckor och andra säkerhetsincidenter. Det innebär att investera i utbildning, sociala program och infrastruktur som främjar en positiv och hälsosam miljö för alla invånare att leva och verka i.

Vår trygghetsranking, baseras på en analys av anmälda våldsbrott, stöld- och tillgreppsbrott, skadegörelsebrott över en treårsperiod samt frekvensen av utvecklade bränder i byggnader.