Kommuner som toppar listorna

En plats som gör bra miljöval framhävs genom sitt miljö-index, vilket reflekterar ett övergripande engagemang för hållbarhet och miljövänliga initiativ. Närheten till kollektivtrafik inom två kilometers avstånd främjar en minskning av bilberoendet och understödjer en hållbar livsstil. Dessutom är tillgång till dagligvaruhandel inom samma avstånd en indikator på en miljömedveten infrastruktur som minimerar behovet av långa transporter för vardagsinköp, vilket bidrar till en minskad miljöpåverkan och ökad livskvalitet för invånarna.