Kommuner som toppar listorna

En bra skola karaktäriseras av sitt skolindex, vilket reflekterar kvaliteten på utbildningen och studenternas prestationer. När elever i nionde klass känner sig nöjda med sin skola, indikerar det en positiv och stödjande lärandemiljö, vilket är viktigt för deras akademiska och personliga utveckling. Dessutom spelar närhet till grundskolor en kritisk roll för familjers dagliga bekvämlighet och barnens säkerhet, och en hög andel skolor inom gångavstånd underlättar tillgång till utbildning. Dessa komponenter tillsammans lägger grunden för en utbildningsmiljö som är tilltalande för både elever och föräldrar.