Kommuner som toppar listorna

För att en plats ska anses familjevänlig är tillgängligheten till dagligvaruhandel och utbildningsinstitutioner inom två kilometers avstånd en grundläggande bekvämlighet som underlättar vardagslivet för familjer. Detta kompletteras av deltagartillfällen inom idrottsföreningar, vilket erbjuder sociala och fysiska aktiviteter för barn och vuxna. Dessa aspekter av infrastruktur och gemenskap är avgörande för att skapa en miljö där familjer kan trivas och växa.