Kommuner som toppar listorna

En regions företagskraft kan mätas genom flera indikatorer som tillsammans ger en bild av det lokala näringslivets hälsa och potential för tillväxt. Placeringen i företagsklimatrankningen visar var regionen står i förhållande till andra i termer av affärsvänlighet. En hög takt av nyföretagande indikerar en miljö som främjar och stödjer nya initiativ och företagsstartar. Andelen företagare ger en direkt indikation på entreprenörskapets utbredning. NKI för företagsklimatet reflekterar nöjdhetsgraden bland de lokala företagarna, vilket är en viktig måttstock på de stödtjänster och infrastruktur som finns till företagens förfogande. Dessa faktorer tillsammans ger en helhetsbild av företagskraften i en region.