Kommuner som toppar listorna

Livskvalitet i en kommun kan bedömas genom flera dimensioner som direkt påverkar invånarnas vardag. Antalet kvadratmeter kommunalt utrymme per invånare ger en indikation på rymd och bekvämlighet som är tillgängliga för varje person, vilket kan bidra till en känsla av frihet och lägre befolkningstäthet. Andelen invånare som bor på landsbygden reflekterar en närhet till natur och en potentiellt lugnare livsstil jämfört med stadsmiljön. Driftskostnaden per kvadratmeter ger en uppfattning om den ekonomiska bördan av att bo och underhålla en bostad i kommunen. Tillsammans ger dessa faktorer en bild av de materiella och immateriella värden som definierar livskvaliteten för de som bor i kommunen.