Till Östhammar

Jobba i kommunen

Våra medarbetare får vara med och göra skillnad

Idag arbetar cirka 1700 personer inom Östhammars kommun. Tillsammans - med engagemang, ansvar och öppenhet jobbar vi för att leverera välfärd och utveckling till vårt samhälle. Det gemensamma målet är att fortsätta vara en trygg och attraktiv plats för människor att leva på.

I kommunen finns drygt 90 arbetsplatser och cirka 150 olika yrkesroller vilket gör att vi kan erbjuda spännande karriärsmöjligheter. Som medarbetare i Östhammars kommun får du en trygg anställning och ett meningsfullt jobb där du får vara med och göra skillnad.

Här kan du se alla våra lediga jobb.

Bild

Tilliten till medarbetare är viktigt

Östhammars kommun har något som är svårt att hitta i större kommuner - närheten till tjänstemän, chefer och politiker säger Peter Nyberg, kommundirektör. "Vår storlek gör kommunikationen enklare mellan olika enheter och förvaltningar. Vi har ofta kortare vägar till beslut vilket skapar större förutsättningar för inflytande och delaktighet. Det är en stor anledning till varför Östhammars kommun är en bra arbetsgivare."

Östhammars kommun är ständigt på jakt efter nya medarbetare och har mycket att erbjuda den som längtar från storstadens brus till landsbygdens lugn. Som boende och arbetande i Östhammar har du närheten till större städer som Uppsala, Stockholm och Gävle. Helt enkelt det bästa av två världar. Arbeta och lev familjeliv i en lugn miljö omringad av vacker natur och ta dig in till storstaden när stadspulsen lockar.

Här kan du läsa mer i en intervju med Peter Nyberg.

Bild

Möt våra medarbetare

Bild

Madelene, sjuksköterska

Madelene arbetar som sjuksköterska på närvårdsenheten, vid vårdcentrum i Östhammar. Hon har ansvar för omvårdnaden av patienterna som ofta är äldre personer med behov av tillfällig vård dygnet runt. Madelene är även palliativt ombud som innebär att utveckla och förbättra omvårdnaden för patienter i livets slutskede.

Berätta om en vanlig arbetsdag

Dagen börjar oftast med en avstämning av hur dagen kommer se ut. Sen serverar jag frukost och delar ut mediciner och därefter en rond med läkaren. Vi har satta rutiner för dagarna, men ibland varierar det beroende på patienternas behov. Vi utgår från vad dom behöver, dygnet runt, dag kväll och helg. Ett roterande schema ger oss möjlighet att själva påverka våra arbetstider.

Vad får dig att trivas så bra på jobbet?

Den främsta anledningen är samarbetet i arbetsgruppen. Det är alltid god stämning, roligt och vi hjälps åt. När min dag är slut lämnar jag över arbetet till en kollega, jag behöver aldrig känna att jag tar med arbetet hem. Som anställd av kommunen på närvårdsenheten har vi vanligtvis bättre betalt än landstingsanställda sjuksköterskor vilket är ett plus.

Läs hela intervjun med Madelene här.

Bild

Birgitta, biträdande sektionschef

Birgitta jobbar som tillförordnad verksamhetschef med missbruk och socialpsykiatri inom individ- och familjeomsorgen. Hennes dagliga arbete innefattar att tillsammans med handläggarna utreda behov av insatser samt verkställa beslut om exempelvis kontaktpersoner, boendestöd, behandling och sysselsättning. Hon är även ansvarig för kommunens egna öppenvård där hon även arbetar som behandlare och anhörigstödjare.

Berätta om en arbetsdag, hur ser den ut?

Jag har många olika arbetsuppgifter, och de varierar från dag till dag. En arbetsdag kan vara att jag tar emot samtal från personer som vill ha hjälp eller lämna en orosanmälan. Jag går alltid igenom våra olika ärenden tillsammans med handläggarna. Jag förbereder mig inför möten och (behandlande) samtal, vårdplanerar och handleder. En gång i månaden sammanställer jag våra ärenden för att redovisa för våra nämndledamöter vad vi jobbar med. Jag förbereder också för sektionsmöten samt arbetsplatsträffar och ledningsgruppsmöten.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa med mitt jobb är att det är så varierande och att jag får komma med idéer på hur man kan vidareutveckla arbetet. Jag va till exempel med och öppnade upp våran egna öppenvård. Att få följa en persons resa mot drogfrihet är spännande, och en riktig förmån. Jag tycker om att arbeta i en mindre kommun. Det ger oss chansen att skapa personliga relationer och det ger oss goda förutsättningar för att samverka.

Läs hela intervjun med Birgitta här.