Till Tranås

Att arbeta i Tranås kommun

Bild

Arbeta i en växande kommun

Tranås kommun är en växande och framtidsfokuserad kommun som ser möjligheter och vågar prova nya metoder. Vi som arbetar i kommunen påverkar människors liv. Vi jobbar med kunden i centrum och vår målsättning är att ha kvalitet i varje möte. Som medarbetare hos oss är du viktig och därför får du stort handlingsutrymme och möjlighet att växa här.

Tranås satsar på framtiden! Vår målsättning är att vara en framgångsrik kommun med god service, fina miljöer och med ett starkt förenings- och näringsliv. Tranås ska vara en attraktiv och trygg plats för alla! Som medarbetare i Tranås kommun är du en del av detta. Du gör skillnad – varje dag!

Vår värdegrund

I Tranås kommun har vi kunden i centrum, kvalitet i varje möte och vi ser möjligheterna. Vår ledstjärna beskriver vad vi ska sträva efter varje dag. Den är utmärkande för vårt sätt att bemöta dem vi är till för och representerar, det vi vill vara kända för. Vår ledstjärna lyser stark av kraften från våra gemensamma värdeord; respekt, ansvar, kreativitet och tydlighet.

Hur är det att arbeta i Tranås kommun?

Bild

"Det bästa mina fantastiska kollegor och att ingen dag är den andra lik. Vi har stort ansvar under frihet och jag träffar många patienter i olika åldrar vilket är väldigt lärorikt."

David Petterson, sjuksköterska

Bild


"Jag jobbar i Tranås kommun för närheten och tryggheten i en lagom stor kommun samt att jag har fantastiska medarbetare och kollegor."

Elin Godenäs, enhetschef hemsjukvården


Bild

"Det jag värdesätter mest är den fina kontakten med kollegor, att det känns så roligt att få gå till jobbet och jag har möjlighet att utvecklas."

Hanna Nordell, specialpedagog

Bild

"Jag uppskattar att följa ett projekt hela vägen från idé till färdig anläggning. Jag får utvecklas i min yrkesroll genom olika projekt, föreläsningar och diskussioner med erfarna kollegor"

Sandra Matsson, projektledare


Bild

"Jag värdesätter de goda pendlingsmöjligheterna till Tranås och att kommunen satsar mycket både på sin verksamhet och sin personal."

Dennis Larsson, GIS-samordnare