Kommuner som toppar listorna

För ett område som kombinerar boende och arbetsmöjligheter, är det avgörande med närhet till kollektivtrafik och tillgång till bredband, vilket underlättar pendling och uppkoppling för arbete hemifrån. Dessutom spelar boendekostnader en stor roll, där snittpriser per kvadratmeter för både lägenheter och villor bör vara rimliga för att locka och behålla en mångsidig befolkning. Dessa faktorer skapar en balans mellan livskvalitet och arbetsliv som är attraktiv för nuvarande och blivande invånare.